Med siktet inställd på livsmedelsallergier

Aimmune Therapeutics är ett farmaceutiskt bolag som utvecklar och tillhandahåller nya behandlingar för livsmedelsrelaterade tillstånd och potentiellt livshotande matallergier.

Mision Vision

Vårt mål

Vi strävar efter att förändra livet för de miljontals människor som lever med svåra matallergier.

Vår vision

Vår vision är att hjälpa de som lever med matallergier genom att tillhandahålla produkter som bidrar till att undvika potentiella reaktioner vid ofrivillig exponering.

Mision-Vision

Kraften i en delad vision

Aimmune Therapeutics grundandes som ett svar på ett brett behov bland ledande intressenter inom området. Under 2011 gick en grupp föräldrar, patientorganisationer, ledande läkare och medicinska forskare samt läkemedelsindustrin samman och kom fram till att det fanns ett stort behov av utveckling av behandlingar för matallergier. Då man ansåg att specialistkunskaper och en dedikerad företagsstruktur krävdes för att utforma och marknadsföra en ny behandling bildades Aimmune Therapeutics (ursprungligen under namnet Allergen Research Corporation).

Aimmune hämtar kunskaper från mer än ett århundrande av forskning om oral immunoterapi för att behandla matallergier, och tillämpar sedan en rigoröst vetenskaplig och strukturerad metod för att utveckla komplexa biologiska immunoterapier som kombinerar de krav som ställs på reglerade läkemedel med väldokumenterade allergenprofiler.

About

I oktober år 2020 köptes Aimmune Therapeutics av Nestlé Health Science, en erkänd ledare inom näringsvetenskap.